Финансијски извештај Центра за културу Барајево за децембар 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за новембар 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за октобар 2016

Одлука УО 9

Деветомесечни извештај Центра за културу Барајево

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за септембар 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за август 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за јул 2016

Извештај о раду Центра за културу Барајево

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за јун 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за мај 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за април 2016

Тромесечни финансијски извештај Центра за културу Барајево

Финансијски извештај Центра за културу Барајево за март 2016

Финансијски извештај Центра за културу Барајево-фебруар 2016.године

Финансијски извештај Центра за културу Барајево-јануар 2016.године

План и програм рада Центра за културу Барајево за 2016-ту годину

Финансијски план Центра за културу Барајево за 2016-ту годину