Финансијски извештај за јун 2019.

Финансијски извештај за април 2019

Финансијски извештај за март 2019.

Финансијски извештај за фебруар 2019

Финансијски извештај за јануар 2019.

Финансијски извештај за мај 2019.